Primer programa Poletne Šole 2023

Dan 1: Uvodni dan

• Dobrodošlica in uvodno predavanje o ciljih in motivaciji
• Aktivnost za spoznavanje udeležencev in team-building
• Predstavitev metod in tehnik učenja ter spominjanja
• Kosilo
• Delavnica: Razvoj osebnih veščin za uspeh (komunikacija, samozavest, vztrajnost)
• Individualno načrtovanje in postavljanje ciljev za preostanek tedna
• Športna aktivnost
• Večerja
• Prosti čas ali sprostitvena dejavnost

Dan 2: Tematski dan 1

• Predavanje: Učinkovite tehnike učenja in zapomnjevanja
• Delavnica: Praktične vaje za izboljšanje koncentracije in učinkovitosti
• Predavanje: Umetnost reševanja problemov in kritičnega razmišljanja
• Kosilo
• Delavnica: Uporaba kreativnosti pri učenju in reševanju izzivov
• Aktivnost v naravi
• Čas za refleksijo in priprava na naslednji dan
• Večerja
• Prosti čas ali družabne dejavnosti

Dan 3: Tematski dan 2

• Predavanje: Razvoj samodiscipline in organizacije časa
• Delavnica: Postavljanje in dosega ciljev
• Predavanje: Umetnost komunikacije in javnega nastopanja
• Kosilo
• Delavnica: Učinkovito reševanje konfliktov in sodelovanje v ekipi
• Kulturni izlet ali obisk muzeja/galerije
• Čas za refleksijo in priprava na naslednji dan
• Večerja
• Prosti čas ali sprostitvena dejavnost

Dan 4: Praktični dan

• Delavnica: Uporaba digitalnih orodij za učenje in produktivnost
• Praktične vaje: Reševanje študijskih primerov in simulacija realnih situacij
• Kosilo
• Delavnica: Razvijanje kritičnega mišljenja in analitičnih sposobnosti
• Aktivnost na prostem (npr. športne igre, piknik)
• Čas za refleksijo in priprava na zaključni dan
• Večerja
• Prosti čas ali sprostitvena dejavnost

Dan 5: Zaključni dan

• Ponovitev ključnih konceptov in nasveti za nadaljnje delo
• Predstavitev projektov ali idej, razvitih med tednom
• Podelitev certifikatov in nagrad
• Kosilo
• Sklepni govor in zahvala udeležencem ter mentorjem
• Prosti čas ali druženje s sošolci
• Zaključna večerja in zabava